Fundacja Dolce Vita

 

FUNDACJA DOLCE VITA

 

Rozwój i lepsze życie

Mateusz Jastrzębski - Prezes zarządu

 

Koordynator projektów, redaktor prowadzący

 

Absolwent psychologii stosowanej na Uniwersytecie Bedfordshire oraz psychologii biznesu na Uniwersytecie Westminister w Londynie

 

Międzynarodowe doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia

 

Tłumacz języka angielskiego

 

Akredytowany coach behawioralny, Behavioral Coaching Institute w Londynie

 

Terapeuta uzależnień, prowadzi terapie indywidualne oraz grupowe, przeprowadza adaptacje zagranicznych programów leczenia uzależnień

 

Od wielu lat świadczy rozwiązania psychologiczne, terapeutyczne oraz konsultingowe w sektorze publicznym i prywatnym

ZARZĄD/EKSPERCI

Klaudia Martynowska - Wice Prezes zarządu

 

Redaktor merytoryczny, korektor

 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Bedforshire

oraz East London w Wielkiej Brytanii

 

Doktor psychologii oraz pracownik naukowy w

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

 

Lektor i tłumacz języka angielskiego

 

Międzynarodowe doświadczenie w strategicznym doradztwie organizacjom z zakresu zarządzania

zasobami ludzkimi

 

Wieloletnia prywatna praktyka psychologiczna oraz szkoleniowa

 

Doświadczenie w realizowaniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską - projekty kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych

 

 

STATUT

 

Nasz aktualny statut zobaczysz tutaj

 

 

Naszą misję realizujemy poprzez charytatywne działania ukierunkowane na rozwój kompetencji klinicystów i terapeutów uzależnień oraz innych grup zawodowych przyczyniając się tym do poprawy zdrowia psychicznego.

 

W zakresie działalności nieodpłatnej wydajemy i rozpowszechniamy polskie wersje zagranicznych książek i e-booków, poczytnych poradników i materiałów edukacyjnych. Ponadto świadczymy usługę komputerowego programu uzależnień z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. CBT4CBT™ - opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Yale - to oparty na dowodach program cyfrowej terapii, który pomaga pacjentom w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania narkotyków lub alkoholu w ramach planu leczenia nadzorowanego przez pracownika ochrony zdrowia.

 

Specjalizujemy się również w opracowywaniu oraz dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych, w tym publikacji, z dziedziny psychologii, psychiatrii, medycyny ogólnej oraz farmacji przeznaczonych dla pracowników ochrony zdrowia, studentów medycyny i psychologii.

 

Współpracujemy z firmami z sektora prywatnego (w ramach CSR) oraz instytucjami, jednostkami oraz

urzędami administracji rządowej.

 

 

 

 

                             PARTNERZY

 

 

 

cbt4cbt logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misją Fundacji Dolce Vita jest przeciwdziałanie uzależnieniom.

  1. pl
  2. en

Fundacja Dolce Vita jest organizacją non-profit.

Wpis do rejestru fundacji KRS 0000540091. 

Fundacja Dolce Vita

email: fundacjadolcevita2015@gmail.com