Fundacja Dolce Vita

 

FUNDACJA DOLCE VITA

 

Rozwój i lepsze życie

Mateusz Jastrzębski - Prezes zarządu

 

Koordynator projektów, redaktor prowadzący

 

Absolwent psychologii stosowanej na Uniwersytecie Bedfordshire oraz psychologii biznesu na Uniwersytecie Westminister w Londynie

 

Międzynarodowe doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia

 

Tłumacz języka angielskiego

 

Akredytowany coach behawioralny, Behavioral Coaching Institute w Londynie

 

Terapeuta uzależnień, prowadzi terapie indywidualne oraz grupowe, przeprowadza adaptacje zagranicznych programów leczenia uzależnień

 

Od wielu lat świadczy rozwiązania psychologiczne, terapeutyczne oraz konsultingowe w sektorze publicznym i prywatnym

ZARZĄD/EKSPERCI

Klaudia Martynowska - Wice Prezes zarządu

 

Redaktor merytoryczny, korektor

 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Bedforshire

oraz East London w Wielkiej Brytanii

 

Doktor psychologii oraz pracownik naukowy w

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

 

Lektor i tłumacz języka angielskiego

 

Międzynarodowe doświadczenie w strategicznym doradztwie organizacjom z zakresu zarządzania

zasobami ludzkimi

 

Wieloletnia prywatna praktyka psychologiczna oraz szkoleniowa

 

Doświadczenie w realizowaniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską - projekty kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych

 

 

STATUT

 

Nasz aktualny statut zobaczysz tutaj

 

 

Naszą misję realizujemy poprzez charytatywne działania na rzecz osób w trudnej sytuacji oraz działania

ukierunkowane na rozwój kompetencji pracowników ochrony zdrowia, przyczyniając się tym do

poprawy zdrowia i dobrobytu ludności.

 

W zakresie działalności nieodpłatnej wydajemy i rozpowszechniamy polskie wersje zagranicznych książek i e-booków, poczytnych poradników i materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla osób w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej, dla dzieci i młodzieży z domów dziecka i osób niepełnosprawnych. Reprezentujemy pogląd, że wszystkie osoby

bez względu na to w jakiej sytuacji się znajdują powinny mieć nieograniczony dostęp do aktualnej wiedzy, dzięki której ich życie może stać się lepsze. 

 

Specjalizujemy się również w opracowywaniu oraz dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych, w tym publikacji, z dziedziny psychologii, psychiatrii, medycyny ogólnej oraz farmacji przeznaczonych dla pracowników ochrony zdrowia, studentów medycyny i psychologii.

 

Współpracujemy z firmami z sektora prywatnego (w ramach CSR) oraz instytucjami, jednostkami oraz

urzędami administracji rządowej.

 

Chcemy dzielić się z Państwem naszą wizją, dlatego zapraszamy partnerów do wspólnej pracy.

 

Dolce Vita... to lepsze życie nas wszystkich!

Przy realizacji projektów fundacja współpracuje m.in. z:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misją Fundacji Dolce Vita jest podnoszenie jakości życia i dobrostanu społecznego Polaków.

  1. pl
  2. en

Fundacja Dolce Vita jest organizacją non-profit.

Wpis do rejestru fundacji KRS 0000540091. 

Fundacja Dolce Vita

email: fundacjadolcevita2015@gmail.com