POBIERZ

Fundacja Dolce Vita

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi ważniejszymi publikacjami. 

 

Książki i materiały edukacyjne zostały wydane w ramach projektów rządowych. Nasz zespół realizował zadania obejmujące: pozyskanie licencji i sublicencji zezwalających na niekomercyjne wydanie publikacji w Polsce, tłumaczenia, korekty, redakcje merytoryczne (psychologiczne, kliniczne), redakcje językowe, druk oraz dystrybucję kilkunastu tysięcy egzemplarzy książek.

 

Książki trafiły do lekarzy, terapeutów uzależnień, psychoterapeutów i psychologów zatrudnionych w szpitalach, placówkach, ośrodkach zdrowia psychicznego oraz do bibliotek uniwersyteckich w całym kraju.

Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące farmakoterapii i oddziaływań psychospołecznych dla osób uzależnionych od opioidów są oparte na systematycznych przeglądach dostępnego piśmiennictwa i konsultacjach z ekspertami z różnych regionów świata. Do tej pory w Polsce nie pojawiły się na ten temat żadne publikacje. Dlatego ich opracowanie jest niezwykle ważne dla specjalistów w Polsce.

 

 

 

Wytyczne są przeznaczone dla osób zaangażowanych w zapewnianie farmakoterapii uzależnienia od opioidów na każdym poziomie i stanowią ważny element wykorzystywany w narodowych i regionalnych programach leczenia. Ponadto są ważnym ogniwem dla grup tworzących wytyczne dotyczące postępowania terapeutycznego wobec osób uzależnionych od opioidów.

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

 

 

 

Wytyczne farmakoterapii uzależnienia opioidowego wspieranej psychospołecznie

Książka jest publikacją The National Institute on Drug Abuse (NIDA) z Departamentu Zdrowia i Pomocy Społecznej Stanów Zjednoczonych, w ramach serii „Podręczniki Leczenia Uzależnienia”. Podręczniki prezentują klarowną, pomocną informację wspomagającą terapeutów, zapewniając najlepsze możliwe wsparcie jakie nauka ma obecnie do zaoferowania. Opisują one poparte naukowo metody terapeutyczne w leczeniu uzależnień i prezentują określone wskazówki na temat treści sesji oraz sposobów stosowania tych metod. Poznawczo-behawioralny trening umiejętności jest krótkoterminowym, ukierunkowanym podejściem pomagającym osobom uzależnionym od kokainy powstrzymywać się od używania kokainy i innych stymulantów.

Model terapeutyczny przedstawiony w publikacji sprzyja rozpoznawaniu sytuacji, w których klienci są skłonni do używania kokainy, uczy unikania tych sytuacji kiedy zaistnieje taka potrzeba i wdraża skuteczniejsze metody radzenia sobie z szeregiem problemów czy problematycznym zachowaniem związanym z nadużywaniem substancji.

 

 

Model poznawczo-behawioralny w leczeniu uzależnienia od kokainy

Publikacja autorstwa Tian Po Oei oraz dr Namrata Raylu jest podręcznikiem przeznaczonym dla terapeutów bądź lekarzy, którzy prowadzą terapię osób doświadczających problemów związanych z uprawianiem hazardu. Podręcznik stanowi praktyczną informację pomagającą zrozumieć sposób rozwijania i utrzymywania się problematycznego hazardu. Zawiera szereg strategii psychoterapeutyczno- farmakologicznych mających na celu zmianę dysfunkcyjnych zachowań związanych z uprawianiem hazardu i innych współwystępujących problemów.

 

 

Program terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu hazardu problemowego:

Podręcznik terapeuty

"Przykuci do biurka" to metafora bolesnej obsesji związanej z pracą, która może cię prześladować nawet wówczas, gdy jesteś z dala od swojego biurka. Lektura "Przykutych do biurka" doradza i wspiera. Stanowi praktyczny, krok-po-kroku poradnik pomagający zauważyć oraz zrozumieć zjawisko nadmiernej pracy i zacząć efektywniej pracować ciesząc się bezstresowym życiem każdego dnia.Dr Robinson w swojej książce opiera się na setkach przypadków osób przepracowujących się i uzależnionych od pracy bazując na własnej praktyce klinicznej i latach badań. Agonia nadmiernej pracy urosła jeszcze bardziej, w której komputer, smartfon czy tablet pozwalają na 24-godzinny dostęp do biura, nawet w weekendy czy na wakacjach. Dorosłe dzieci pracoholików opisują swój ból dzieciństwa i brzemię, które noszą, a małżonkowie pracoholików wyjawiają izolację i samotność w pustych związkach. Pracodawcy i współpracownicy omawiają poniesione koszty, gdy pracoholizm dominuje w miejscu pracy.

 

 

Przykuci do biurka: Poradnik dla pracoholików, ich małżonków i dzieci oraz terapeutów uzależnień

 

 

 

 

 

 

O autorach

 

Dr Kimberly S. Young jest znaną na całym świecie ekspertką w dziedzinie uzależnienia od Internetu i zachowania w sieci. W 1995 r. założyła Centrum Tera­pii Uzależnienia od Internetu (Center for Internet Addiction Recovery), którego jest dyrektorką, prowadzi warsztaty i konferencje na temat wpływu korzystania z sieci. Jest autorką Caught in the Net – pierwszej książki dotyczącej uzależnienia od Internetu, przetłumaczonej na sześć języków – oraz publikacji Tangled in the Web i Breaking Free of the Web: Catholics and Internet Addiction. Jest profesorem na Uniwersytecie Św. Bonawentury. Opublikowała ponad 40 artykułów na temat skutków nadużywania Internetu. Jej praca została dostrzeżona przez redakcje gazet, magazynów i stacji telewizyjnych. Dr Young jest znana czytelnikom ta­kich czasopism, jak „The New York Times”, „The London Times”, „USA Today”, „Newsweek” czy „Time”, a także widzom CBS News, Fox News, „Good Morning America” i „ABC’s World News Tonight”. Wykładała na kilkunastu uczelniach w Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii. Zasiada w zarządzie redakcyjnym „Cyber Psychology & Behavior” oraz „International Journal of Cyber Crime and Criminal Justice”. W 2001 i 2004 r. otrzymała nagrodę Psychology in the Media, przyznawaną przez Towarzystwo Psychologiczne Pensylwanii, a w 2000 r. – na­grodę Alumni Ambassador of the Year za wybitne osiągnięcia od Uniwersytetu Indiana w Pensylwanii.

 

Dr Cristiano Nabuco de Abreu, doktor psychologii klinicznej z doświad­czeniem w prowadzeniu terapii poznawczej uzależnienia od Internetu. Koor­dynuje program dla osób uzależnionych od sieci w Klinice Zaburzeń Impulsów (Impulse Disorders Clinic) w São Paulo. W jednostce tej powstała pionierska me­toda pracy z takimi pacjentami – specjaliści z São Paulo od 2005 r. prowadzą w Brazylii i Ameryce Łacińskiej sesje terapeutyczne oraz poradnictwo dla doro­słych, nastolatków i ich bliskich. Napisał wiele artykułów naukowych i siedem książek z zakresu zdrowia psychicznego, psychoterapii i psychologii – m.in. Co­gnitive Therapy and Cognitive Behavior Therapy, Psychiatric Disorders: Diagnostic and Interview for Health Professionals czy Clinical Handbook for Impulse Control Disorders.

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

 

 

 

Uzależnienie od Internetu. Profilaktyka, diagnoza, terapia. Poradnik dla terapeutów i lekarzy

Publikacja Terrence Shulmana, specjalizującego się w terapii zakupoholizmu i nadmiernego wydawania pieniędzy.  Publikacja zawiera zarówno historie osób będących zakupoholikami, analizę zjawiska, a także ćwiczenia wspierające w  uwalnianiu się od nałogu nadmiernego robienia zakupów.

 

Zakupoholizm. Kompulsja o wielu twarzach

 Drugie wydanie książki Williama Millera i Ricarda Munoza „Picie pod kontrolą”. Mimo, że w intencji autorów jest to poradnik do samodzielnego ograniczania picia al­koholu, to może on być również bardzo przydatny dla terapeutów uzależnień pomagających pacjentom zmniejszać ilość spożywanego alkoholu.

 

Publikacja zawiera nie tylko porady, ale również wyniki badań efektywności proponowanych strategii ograniczania picia. Okazuje się, że pracując z tym poradnikiem w domu lub realizując jego wy­tyczne z terapeutą, można oczekiwać, że ponad 60% osób osiągnie poprawę wzoru picia, w tym 24% zdecyduje się na abstynencję.

 

 

 

 

 

 

Picie pod kontrolą. Skuteczne sposoby na umiarkowanie

Uzależnienie od seksu. Przewodnik dla klinicystów to pierwsza i wszechstronna książka na temat postępowania klinicznego w przypadku uzależnienia do seksu. Redaktorzy książki prezentują długo oczekiwany tekst o tym, jak podejść do leczenia stawiających wysokie wymagania pacjentów uzależnionych od seksu. Książka stanowi wspaniały wstęp dla specjalistów z małym doświadczeniem, jak również przydatne narzędzie referencyjne dla doświadczonych klinicystów. Współtwórcy książki są pionierami jednej z ostatnich granic między medycyną uzależnień a terapią zaburzeń seksualnych.

Przy rosnącej świadomości seksoholizmu jako problemu oraz nastaniu kompulsji cyberseksualnych klinicyści z małym klinicznym bądź akademickim przygotowaniem są konfrontowani z kompulsjami seksualnymi. Jest to pierwsza książka wydobywająca istotę doświadczenia pionierów tego kształtującego się obszaru. Skupiając się na poszczególnych grupach pacjentów, książka stanowi również przydatne narzędzie do rozwiązywania problemów. Czytelna, zwięzła i wypełniona przydatnymi interwencjami, zawiera kluczowy tekst, z którym każdy klinicysta pracujący w obszarze terapii seksoholizmu musi się zapoznać.

 

 

Uzależnienie od seksu. Przewodnik dla klinicystów

Poradnik dla rodziców opracowany przez światowej sławy ekspertkę w dziedzinie zapobiegania i leczenia uzależnienia od internetu i nowoczesnych technologii, Dr Kimberly S. Young. Informacje zawarte w poradniku zostały przetłumaczone na język polski oraz dostosowane do polskich realiów tak, żeby można było skutecznie czerpać z nich wiedzę. Znajdą tu Państwo wiele wskazówek, instrukcji oraz zaleceń dotyczących kroków, jakie należy podjąć, by zapobiec i zminimalizować problemy mogące wyniknąć z korzystania z komputerów, tabletów i smartfonów przez dzieci. Poradnik zawiera również informacje, jak i gdzie szukać pomocy, jeśli dziecko sprawia problemy związane z użytkowaniem nowoczesnych technologii.

 

 

 

 

Nowoczesne technologie a nasze dzieci. Poradnik dla rodziców.

POBIERZ

POBIERZ

PUBLIKACJE

POBIERZ

Wszechstronna książka Uzależnienie od Internetu: profilaktyka, diagnoza, terapia. Porad­nik dla terapeutów i lekarzy przedstawia:

 • Sprawdzone narzędzia diagnostyczne pomocne w rozróżnianiu normalnych i kompulsywnych schematów korzystania z Internetu
 • Najbardziej uzależniające i problematyczne aktywności w sieci
 • Epidemiologię i podtypy siecioholizmu takie jak pornografia internetowa, e-hazard i gry online
 • Aktualne teorie na temat czynników ryzyka związanych z rozwojem nałogo­wego korzystania z Internetu
 • Sprawdzone strategie leczenia pomocne dla klientów w różnym wieku, ana­lizujące główne problemy oraz indywidualne okoliczności

O autorze

Terrence Daryl Shulman pochodzi z Detroit, jest prawnikiem, terapeutą i konsultantem. Od 1990 roku pracuje w obszarze uzależnień. W 1992 roku dał początek grupie C.A.S.A (Cleptomaniacs And Shoplifters Anonymous) – Anonimowych Kleptomanów i Złodziejów Sklepowych. C.A.S.A jest jedną z niewielu grup tego typu.

Pan Shulman jest założycielem i dyrektorem The Shulman Center for Compulsive Theft & Spending. Specjalizuje się w terapii zakupoholizmu i nadmiernego wydawania pieniędzy. Pracuje z klientami, spotykając się z nimi zarówno twarzą w twarz, jak i za pośrednictwem telefonu/Skype’a. Poprzednio zajmował się terapią uzależnień chemicznych i był dyrektorem kliniki leczenia uzależnień.

Występował w licznych programach telewizyjnych, takich jak Oprah, Prime Time Live, 48 Hours, Prime Time, Fox Files, Inside Edition, Extra!, Montel, The Today Show, The Early Show, Ricki Lake, Queen Latifah, CNN News, Fox Cable News, The Discovery Channel, Women’s Entertainment TV, The Mike & Juliet Show, oraz lokalnych programach informacyjnych.

Pisał do wielu czasopism i gazet, takich jak The New York Times, The Chicago Tribune, The Detroit Free Press, The Detroit News, The Metro Times, Lifetime, Health, Redbook, Cosmopolitan, Good Housekeeping, TV Guide, Hour Magazine, O Magazine, Counselor Magazine, Addiction Professional i The Psychotherapy Networker.

O autorach

 

Dr William R. Miller, emerytowany profesor psychologii i psychiatrii na uniwersytecie w Nowym Meksyku. Opublikował ponad 400 artykułów i rozdziałów naukowych oraz ponad 40 książek, w tym przełomową pracę dla specjalistów „Dialog Motywujący”. Jego najważniejszym zainteresowaniem naukowym jest psychologia zmiany.  W swojej pracy skupił się głównie na opracowywaniu i testowaniu skuteczniejszych metod leczenia osób z problemami alkoholowymi i narkotykowymi. Instytut Informacji Naukowych podaje go jako jednego z najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

 

Dr Ricardo F. Muñoz jest wybitnym profesorem psychologii klinicznej w Palo Alto University oraz zasłużonym emerytowanym profesorem psychologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco. Jego główne obszary badań obejmują zachowania związane z uzależnieniem, zapobieganie i leczenie depresji, oraz wpływ depresji na stosowanie substancji psychoaktywnych. Opublikował ponad 100 artykułów i rozdziałów naukowych oraz kilka książek, w tym „Control Your Depression” i „The Prevention of Depression”.

O autorach

Dr Patrick J. Carnes jest założycielem Międzynarodowego Instytutu Leczenia Traumy i Uzależnień International Institute for Trauma and Addiction Professionals (IITAP) i  Gentle Path Press, wiodącego wydawnictwa książek o tematyce seksoholizmu. Dr Carnes opracował wiele nowatorskich programów terapeutycznych. Z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie terapii uzależnienia seksoholizmu, dr Carnes jest uznanym międzynarodowo ekspertem w tej dziedzinie.  Jego osiągnięcia obejmują nagrodę za całokształt twórczości odebraną z rąk towarzystwa - Society for the Advancement of Sexual Health (SASH) , które obecnie przyznaje nagrody „Carnesa” nadawane zasłużonym badaczom i klinicystom zajmującym się problematyką zaburzeń seksualnych. Dr Carnes opublikował liczne artykuły i książki o tematyce seksoholizmu jak i również przyczynił się do powstania znanego na całym świecie Podręcznika do Psychiatrii Kaplan’a i Sadock’a.

 

Dr Kenneth M. Adams jest licencjonowanym psychologiem prowadzącym kliniczną praktykę od 1981 roku i dyrektorem klinicznym Programu Zdrowia Seksualnego i Uzależnień, wszechstronnego programu leczenia seksoholizmu i innych zaburzeń seksualnych. Jest uznanym w Stanach Zjednoczonych ekspertem w leczeniu traumy i nałogowych zachowań seksualnych. Jest autorem licznych książek i publikacji naukowych.

O autorze

 

Dr Bryan E. Robinson jest emerytowanym profesorem Uni­wersytetu Karoliny Północnej w Charlotte, członkiem Ame­rykańskiego Instytutu Stresu i licencjonowanym psycho­terapeutą prowadzącym prywatną praktykę w Asheville w stanie Karolina Północna. Napisał ponad trzydzieści pięć podręczników akademickich i książek poświęconych samo­pomocy, z których najnowsza nosi tytuł The Smart Guide to Managing Stress.

Dr Robinson opublikował wyniki swoich badań w ponad stu czasopismach akademickich. Jest laureatem nagrody za dokonania badawcze przyznawanej przez Amerykańskie Towarzystwo Doradcze. Za swoje pionierskie badania nad negatywnymi skutkami pracoholizmu został również odzna­czony Medalem Naukowym First Citizens Bank przyznawa­nym na wniosek Uniwersytetu Karoliny Północnej w Char­lotte. Był gospodarzem zrealizowanego przez telewizję PBS filmu dokumentalnego Overdoing It: When Work Becomes Your Life (Przepracowanie: gdy praca staje się całym życiem) i wy­stąpił w kilku programach telewizyjnych, m.in. 20/20, Good Morning America i World News Tonight telewizji ABC, NBC Nightly News oraz CBS Early Show.

O autorce

 

Dr Kimberly S. Young jest znaną na całym świecie ekspertką w dziedzinie uzależnienia od Internetu i zachowania w sieci. W 1995 r. założyła Centrum Tera­pii Uzależnienia od Internetu (Center for Internet Addiction Recovery), którego jest dyrektorką, prowadzi warsztaty i konferencje na temat wpływu korzystania z sieci. Jest autorką Caught in the Net – pierwszej książki dotyczącej uzależnienia od Internetu, przetłumaczonej na sześć języków – oraz publikacji Tangled in the Web i Breaking Free of the Web: Catholics and Internet Addiction. Jest profesorem na Uniwersytecie Św. Bonawentury. Opublikowała ponad 40 artykułów na temat skutków nadużywania Internetu. Jej praca została dostrzeżona przez redakcje gazet, magazynów i stacji telewizyjnych. Dr Young jest znana czytelnikom ta­kich czasopism, jak „The New York Times”, „The London Times”, „USA Today”, „Newsweek” czy „Time”, a także widzom CBS News, Fox News, „Good Morning America” i „ABC’s World News Tonight”. Wykładała na kilkunastu uczelniach w Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii. Zasiada w zarządzie redakcyjnym „Cyber Psychology & Behavior” oraz „International Journal of Cyber Crime and Criminal Justice”. W 2001 i 2004 r. otrzymała nagrodę Psychology in the Media, przyznawaną przez Towarzystwo Psychologiczne Pensylwanii, a w 2000 r. – na­grodę Alumni Ambassador of the Year za wybitne osiągnięcia od Uniwersytetu Indiana w Pensylwanii.

O autorce

 

Profesor Kathleen M. Caroll wykłada psychologię kliniczną na Uniwersytecie w Yale. Jest dyrektorem Centrum Rozwoju Psychoterapii w Yale i autorką 300 publikacji, rozdziałów oraz książek. Jej prace badawcze skupiają się na rozwoju i ewaluacji terapii behawioralnych oraz farmakologicznych, z naciskiem na udoskonalenie skuteczności badań w zakresie uzależnień.

O autorach

 

Tian Po Oei, profesor na Uniwersytecie w Queensland, Brisbane w Australii, dyrektor oddziału CBT prywatnego szpitala w Toowong w Brisbane, w Australii.  Jest również wykładowcą na Uniwersytecie JCU w Singapurze oraz członkiem Australijskiego Stowarzyszenia Psychologicznego (APS). Profesor Oei jest Prezydentem Azjatyckiego Stowarzyszenia CBT (ACBTA).

 

Dr. Namrata Raylu, psycholog kliniczny, wykładowca Uniwersytetu Queensland w Brisbane, Australia, członek Australijskiego Stowarzyszenia Psychologicznego oraz Australijskiego Stowarzyszenia Psychologów Klinicznych.

O autorce

 

Dr Kimberly S. Young jest znaną na całym świecie ekspertką w dziedzinie uzależnienia od Internetu i zachowania w sieci. W 1995 r. założyła Centrum Tera­pii Uzależnienia od Internetu (Center for Internet Addiction Recovery), którego jest dyrektorką, prowadzi warsztaty i konferencje na temat wpływu korzystania z sieci. Jest autorką Caught in the Net – pierwszej książki dotyczącej uzależnienia od Internetu, przetłumaczonej na sześć języków – oraz publikacji Tangled in the Web i Breaking Free of the Web: Catholics and Internet Addiction. Jest profesorem na Uniwersytecie Św. Bonawentury. Opublikowała ponad 40 artykułów na temat skutków nadużywania Internetu. Jej praca została dostrzeżona przez redakcje gazet, magazynów i stacji telewizyjnych. Dr Young jest znana czytelnikom ta­kich czasopism, jak „The New York Times”, „The London Times”, „USA Today”, „Newsweek” czy „Time”, a także widzom CBS News, Fox News, „Good Morning America” i „ABC’s World News Tonight”. Wykładała na kilkunastu uczelniach w Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii. Zasiada w zarządzie redakcyjnym „Cyber Psychology & Behavior” oraz „International Journal of Cyber Crime and Criminal Justice”. W 2001 i 2004 r. otrzymała nagrodę Psychology in the Media, przyznawaną przez Towarzystwo Psychologiczne Pensylwanii, a w 2000 r. – na­grodę Alumni Ambassador of the Year za wybitne osiągnięcia od Uniwersytetu Indiana w Pensylwanii.

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

O autorce

 

Profesor Kathleen M. Caroll wykłada psychologię kliniczną na Uniwersytecie w Yale. Jest dyrektorem Centrum Rozwoju Psychoterapii w Yale i autorką 300 publikacji, rozdziałów oraz książek. Jej prace badawcze skupiają się na rozwoju i ewaluacji terapii behawioralnych oraz farmakologicznych, z naciskiem na udoskonalenie skuteczności badań w zakresie uzależnień.

O autorach

 

Tian Po Oei, profesor na Uniwersytecie w Queensland, Brisbane w Australii, dyrektor oddziału CBT prywatnego szpitala w Toowong w Brisbane, w Australii.  Jest również wykładowcą na Uniwersytecie JCU w Singapurze oraz członkiem Australijskiego Stowarzyszenia Psychologicznego (APS). Profesor Oei jest Prezydentem Azjatyckiego Stowarzyszenia CBT (ACBTA).

 

Dr. Namrata Raylu, psycholog kliniczny, wykładowca Uniwersytetu Queensland w Brisbane, Australia, członek Australijskiego Stowarzyszenia Psychologicznego oraz Australijskiego Stowarzyszenia Psychologów Klinicznych.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

 

O autorze

 

Dr Bryan E. Robinson jest emerytowanym profesorem Uni­wersytetu Karoliny Północnej w Charlotte, członkiem Ame­rykańskiego Instytutu Stresu i licencjonowanym psycho­terapeutą prowadzącym prywatną praktykę w Asheville w stanie Karolina Północna. Napisał ponad trzydzieści pięć podręczników akademickich i książek poświęconych samo­pomocy, z których najnowsza nosi tytuł The Smart Guide to Managing Stress.

Dr Robinson opublikował wyniki swoich badań w ponad stu czasopismach akademickich. Jest laureatem nagrody za dokonania badawcze przyznawanej przez Amerykańskie Towarzystwo Doradcze. Za swoje pionierskie badania nad negatywnymi skutkami pracoholizmu został również odzna­czony Medalem Naukowym First Citizens Bank przyznawa­nym na wniosek Uniwersytetu Karoliny Północnej w Char­lotte. Był gospodarzem zrealizowanego przez telewizję PBS filmu dokumentalnego Overdoing It: When Work Becomes Your Life (Przepracowanie: gdy praca staje się całym życiem) i wy­stąpił w kilku programach telewizyjnych, m.in. 20/20, Good Morning America i World News Tonight telewizji ABC, NBC Nightly News oraz CBS Early Show.

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

Wszechstronna książka Uzależnienie od Internetu: profilaktyka, diagnoza, terapia. Porad­nik dla terapeutów i lekarzy przedstawia:

 • Sprawdzone narzędzia diagnostyczne pomocne w rozróżnianiu normalnych i kompulsywnych schematów korzystania z Internetu
 • Najbardziej uzależniające i problematyczne aktywności w sieci
 • Epidemiologię i podtypy siecioholizmu takie jak pornografia internetowa, e-hazard i gry online
 • Aktualne teorie na temat czynników ryzyka związanych z rozwojem nałogo­wego korzystania z Internetu
 • Sprawdzone strategie leczenia pomocne dla klientów w różnym wieku, ana­lizujące główne problemy oraz indywidualne okoliczności

O autorze

 

Terrence Daryl Shulman pochodzi z Detroit, jest prawnikiem, terapeutą i konsultantem. Od 1990 roku pracuje w obszarze uzależnień. W 1992 roku dał początek grupie C.A.S.A (Cleptomaniacs And Shoplifters Anonymous) – Anonimowych Kleptomanów i Złodziejów Sklepowych. C.A.S.A jest jedną z niewielu grup tego typu.

Pan Shulman jest założycielem i dyrektorem The Shulman Center for Compulsive Theft & Spending. Specjalizuje się w terapii zakupoholizmu i nadmiernego wydawania pieniędzy. Pracuje z klientami, spotykając się z nimi zarówno twarzą w twarz, jak i za pośrednictwem telefonu/Skype’a. Poprzednio zajmował się terapią uzależnień chemicznych i był dyrektorem kliniki leczenia uzależnień.

Występował w licznych programach telewizyjnych, takich jak Oprah, Prime Time Live, 48 Hours, Prime Time, Fox Files, Inside Edition, Extra!, Montel, The Today Show, The Early Show, Ricki Lake, Queen Latifah, CNN News, Fox Cable News, The Discovery Channel, Women’s Entertainment TV, The Mike & Juliet Show, oraz lokalnych programach informacyjnych.

Pisał do wielu czasopism i gazet, takich jak The New York Times, The Chicago Tribune, The Detroit Free Press, The Detroit News, The Metro Times, Lifetime, Health, Redbook, Cosmopolitan, Good Housekeeping, TV Guide, Hour Magazine, O Magazine, Counselor Magazine, Addiction Professional i The Psychotherapy Networker.

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

O autorach

Dr Patrick J. Carnes jest założycielem Międzynarodowego Instytutu Leczenia Traumy i Uzależnień International Institute for Trauma and Addiction Professionals (IITAP) i  Gentle Path Press, wiodącego wydawnictwa książek o tematyce seksoholizmu. Dr Carnes opracował wiele nowatorskich programów terapeutycznych. Z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie terapii uzależnienia seksoholizmu, dr Carnes jest uznanym międzynarodowo ekspertem w tej dziedzinie.  Jego osiągnięcia obejmują nagrodę za całokształt twórczości odebraną z rąk towarzystwa - Society for the Advancement of Sexual Health (SASH) , które obecnie przyznaje nagrody „Carnesa” nadawane zasłużonym badaczom i klinicystom zajmującym się problematyką zaburzeń seksualnych. Dr Carnes opublikował liczne artykuły i książki o tematyce seksoholizmu jak i również przyczynił się do powstania znanego na całym świecie Podręcznika do Psychiatrii Kaplan’a i Sadock’a.

 

Dr Kenneth M. Adams jest licencjonowanym psychologiem prowadzącym kliniczną praktykę od 1981 roku i dyrektorem klinicznym Programu Zdrowia Seksualnego i Uzależnień, wszechstronnego programu leczenia seksoholizmu i innych zaburzeń seksualnych. Jest uznanym w Stanach Zjednoczonych ekspertem w leczeniu traumy i nałogowych zachowań seksualnych. Jest autorem licznych książek i publikacji naukowych.

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

 

 

O autorach

 

Dr William R. Miller, emerytowany profesor psychologii i psychiatrii na uniwersytecie w Nowym Meksyku. Opublikował ponad 400 artykułów i rozdziałów naukowych oraz ponad 40 książek, w tym przełomową pracę dla specjalistów „Dialog Motywujący”. Jego najważniejszym zainteresowaniem naukowym jest psychologia zmiany.  W swojej pracy skupił się głównie na opracowywaniu i testowaniu skuteczniejszych metod leczenia osób z problemami alkoholowymi i narkotykowymi. Instytut Informacji Naukowych podaje go jako jednego z najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

 

Dr Ricardo F. Muñoz jest wybitnym profesorem psychologii klinicznej w Palo Alto University oraz zasłużonym emerytowanym profesorem psychologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco. Jego główne obszary badań obejmują zachowania związane z uzależnieniem, zapobieganie i leczenie depresji, oraz wpływ depresji na stosowanie substancji psychoaktywnych. Opublikował ponad 100 artykułów i rozdziałów naukowych oraz kilka książek, w tym „Control Your Depression” i „The Prevention of Depression”.

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

 

 

POBIERZ

POBIERZ

Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu problemowego picia alkoholu. Podręcznik terapeuty

Poradnik dla praktykujących terapeutów.

 

Książka ta służy jako zwięzły i praktyczny przewodnik pomocny w terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu problemowego picia alkoholu. Podzielona na pięć rozdziałów zawiera:

 

– szczegółowy opis procesów poznawczych i behawioralnych związanych z rozwojem i utrzymywaniem się picia problemowego,

 

–  dogłębne uwzględnienie oceny i formułowania przypadków oraz ich roli w planowaniu i ustalaniu kolejności interwencji w zakresie CBT,

 

–  zwięzłe i praktyczne przykłady zastosowania interwencji CBT w przygotowywaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu zmian.

 

 

 

Publikacja wydana na zlecenie Wydawnictwa Difin.

Książka o kobietach uprawiających hazard problemowy, zredagowana i napisana przez kobiety, jest wyjątkowa, oryginalna i obejmuje szeroką perspektywę. Nasza ogólna wiedza dotycząca tego, dlaczego ludzie uprawiają hazard, kluczowych elementów profilaktyki i leczenia znacznie poszerzyła się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Książka ta łączy wybitną grupę kobiet z całego świata, aby przedstawić i omówić najnowsze informacje na temat trudności kobiet z hazardem oraz idiosynkratycznych elementów profilaktyki i leczenia. Nie możemy pozwolić sobie na pominięcie tej niezwykłej książki”. 

Robert Ladouceur, profesor emerytowany w Szkole Psychologii na Uniwersytecie Laval de Québec.

Wybitna rozprawa naukowa stawiająca czoła ważnemu, ale często zaniedbywanemu lub usuniętemu w cień problemowi hazardu wśród kobiet. Niniejsza książka skupia w jednym miejscu międzynarodową grupę kobiet – naukowców doświadczonych w pracy z pacjentkami, których dotknęły problemy wynikające z uprawiania hazardu. Dostarcza ona klinicystom dogłębną wiedzę, niezbędną do pomagania kobietom zgłaszającym się na terapię oraz do poszukiwania, za pomocą rozmaitych metod, tych kobiet, które nadal unikają ośrodków leczenia ze względu na różne obawy. Każdy rozdział stanowi unikatową mieszankę klinicznych i teoretycznych zagadnień, dzięki której klinicystom będzie łatwiej zrozumieć różnice i podobieństwa pośród odrębnych kultur. 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.


Hazardzistki. Międzynarodowa kobieta perspektywa terapii i badań zaburzeń uprawiania hazardu

Dziecko w świecie gier komputerowych.  Poradnik dla rodziców

Nie jest tajemnicą, że gry komputerowe są obecnie jedną z najpopularniejszych form rozrywki. Według najnowszych statystyk prawie co trzeci nastolatek regularnie gra w gry komputerowe. 

 

Urządzenia do gier stają się coraz bardziej przenośne, a współczesne dzieci doskonale radzą sobie z ich obsługą.

 

Co więc można zrobić, aby upewnić się, że granie nie zaczęło negatywnie wpływać na rozwój dziecka?


W tym poradniku omówimy:

 

 •  pozytywne i negatywne aspekty grania,
 •  kilka praktycznych informacji, jak lepiej zarządzać urządzeniami

        do gier Twojego dziecka,

 • wskazówki, jak lepiej zarządzać środowiskiem gry w domu,
 • materiały, które pomogą Ci nawiązać kontakt z dzieckiem

       w kontekście grania,

 • jak rozpoznać, kiedy trzeba zwrócić się o pomoc do specjalisty?

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

 

 

Fundacja Dolce Vita jest organizacją non-profit.

Wpis do rejestru fundacji KRS 0000540091. 

Fundacja Dolce Vita

email: fundacjadolcevita2015@gmail.com

tel: 606 515 767