Uzależnienie od alkoholu, uzależnienie od narkotyków

Fundacja Dolce Vita jest organizacją non-profit

Wpis do rejestru fundacji KRS 0000540091

Fundacja Dolce Vita

info@fundacjadolcevita.pl

 

Uzależnienie od alkoholu, uzależnienie od narkotyków

Zdobyliśmy doświadczenie w tłumaczeniach niemal z każdej dziedziny medycyny i farmacji: psychiatrii, farmakologii, chirurgii, kardiologii, onkologii, neurologii, anestezjologii aż po toksykologię kliniczną.

 

Realizujemy wiele tłumaczeń na potrzeby leczenia za granicą.

 

Tłumaczymy publikacje naukowe i książkowe, programy terapeutyczne/leczenia, opisy badań diagnostycznych, karty informacyjne leczenia.

 

Wykonujemy wiele tłumaczeń na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, agencji rządowych, m.in. Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, firm medycznych i farmaceutycznych oraz uniwersytetów medycznych.

 

W celu zapewnienia najwyższej jakości merytorycznej tłumaczeń współpracujemy również z cenionymi recenzentami naukowymi, redaktorami językowymi, krajowymi i zagranicznymi konsultantami oraz korektorami.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi wydawnictwami w zakładce PUBLIKACJE. Niektóre z nich dostępne są do pobrania w formie darmowego e-booka!

 

 

 

Co tłumaczymy?

 

Oferujemy szereg profesjonalnych tłumaczeń. Przekładamy dokumenty oraz teksty wymagające wiedzy specjalistycznej na wysokim poziomie, w tym między innymi:

 

 • publikacje naukowe z zakresu medycyny i nauk humanistycznych

 • umowy cywilno-prawne, umowy o współpracy

 • umowy o prowadzenie badań klinicznych,

 • dokumentację i protokoły badań klinicznych,

 • wyniki badań obrazowych oraz laboratoryjnych,

 • historie chorób,

 • formularze świadomej zgody pacjenta,

 • wypisy ze szpitala bądź kliniki wraz z epikryzą,

 • skierowania na badania,

 • zwolnienia lekarskie,

 • instrukcje aparatury medycznej,

 • informacje o lekach i informacje dla pacjentów,

 • ulotki i broszury dla pacjentów,

 • teksty marketingowe związane z rynkiem medycznym,

 • ocena bezpośrednia i odległa zastosowania protezy kości czaszki

 • tekst do filmu szkoleniowego o nowym produkcie leczniczym

 • foldery informacyjne o nowych produktach leczniczych

 • decyzje o dopuszczeniu do obrotu produktu leczniczego

 • instrukcje użytkowania protez chirurgicznych

 • monografia produktu leczniczego

 • raporty z badań klinicznych

 • opisy procedur analitycznych

 • certyfikat jakości produktu leczniczego

 • wyniki badań diagnostycznych

 • formularze świadomej zgody pacjenta na udział w badaniu klinicznym (ICF)

 • umowy trójstronne na przeprowadzenie badania klinicznego (ośrodek – sponsor – badacz)

 • standardowe procedury operacyjne dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych

 • wyniki leczenia operacyjnego przepuklin brzusznych z zastosowaniem siatek chirurgicznych

 • identyfikacja zanieczyszczeń w produkcie leczniczym

 

Rzetelność i terminowość naszej pracy poparta jest działalnością wydawniczą, którą wykonujemy z ramienia Fundacji. Tłumaczymy i  wydajemy książki na zlecenie instytucji państwowych oraz specjalistycznych wydawnictw.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi „perłami” w zakładce PUBLIKACJE. Niektóre z nich dostępne są do pobrania w formie darmowego e-booka!

 

 

 

TŁUMACZENIA MEDYCZNE

Imię/Nazwa firmy:
Twój e-mail:
Telefon kontaktowy:
Docelowy język tłumaczenia:
Tekst do wyceny:
Załącz plik do wyceny:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

 

Masz pytania?                                            

 

lub 

 

Prześlij nam dokument do wyceny

 

Skonsultujemy, przedstawimy propozycję wyceny i określimy realny termin realizacji tłumaczenia.

 

 

Formularz wyceny

 

 

Przy realizacji projektów fundacja współpracuje m.in. z:

 

 

 

kbon logo 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADZWOŃ