DZIAŁANIA

Med-CSR

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze ochrony zdrowia

 

Zaangażowanie społeczne firmy i jej pracowników jest czymś więcej niż strategią kreowania dobrego wizerunku. Jest to długofalowa inwestycja, która ma faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Także firmy działającej w sektorze ochrony zdrowia.

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility, CSR) to koncepcja, według której przedsiębiorstwa budując strategię rozwoju uwzględniają w niej interesy społeczne i ochronę środowiska. Inwestorów nie interesują szybkie zyski, lecz dynamiczny i długotrwały wzrost wartości firmy, a to nie może być spełnione – przy coraz bardziej społecznie wrażliwych konsumentach – bez wyjścia poza wyłącznie finansowe aspekty działalności gospodarczej.

 

We współpracy z firmami z sektora ochrony zdrowia,

w ramach CSR prowadzimy działania w zakresie, działalności wydawniczej i edukacyjnej.  Na zlecenie firm zewnętrznych wydajemy naukowe publikacje, poradniki, broszury oraz zajmujemy się ich dystrybucją. Materiały trafiają do placówek medycznych i są przeznaczone dla lekarzy oraz pacjentów.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu

 

W ramach pierwszego filaru zakres naszych działań obejmuje:

 

Pomoc osobom wykluczonym, niepełnosprawnym i dzieciom z domów dziecka:

 

  • opracowanie i dystrybucja książek i materiałów edukacyjno-informacyjnych dla  dzieci i młodzieży z domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
  • zaopatrywanie bibliotek i księgarni w książki dla osób niedowidzących lub słabo widzących
  • opieka psychologiczna

 

Rozwój kompetencji psychologów, terapeutów i lekarzy w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu:

 

  • prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień chemicznych i behawioralnych
  • wydawanie publikacji naukowych i podręczników medycznych
  • szkolenia, coaching i mentoring
  • tłumaczenia specjalistyczne
  • adaptacje zagranicznych programów leczenia

 

 


 

 

Fundacja Dolce Vita