Fundacja Dolce VitaAnaliza danych w  ochronie zdrowia

Rozwiązania i usługi pomagające płatnikom i świadczeniodawcom przekształcić dane dotyczące opieki zdrowotnej w aktualne, użyteczne informacje w celu optymalizacji dochodu, kosztów i jakości.
 
Zwiększenie widoczności i przyspieszenie zmian

Sposób, w jaki opieka zdrowotna jest świadczona, zarządzana i opłacana, stale się zmienia.

Zmiany są napędzane zarówno przez regulacje rządowe, jak i zwiększoną konkurencję i presję finansową.

Aby być konkurencyjnym na rynku, Twoja firma musi zrozumieć czynniki wpływające na wyniki, wpływ jakości na wyniki finansowe oraz wpływ potencjalnych korzyści płynących ze wzrostu wydajności.
Zamień złożone dane w wizjonerskie plany

Budowanie organizacji opartej na danych wymaga czegoś więcej niż tylko technologii. Jesteśmy ekspertami w zakresie danych i analiz potrzebnych w dzisiejszym środowisku ochrony zdrowia. 

Uwalniamy moc Twoich danych, aby uzyskać bardziej kompleksowy obraz pacjenta, populacji, sieci, cyklu przychodów i zdrowia organizacji.

Pomagamy łączyć i przekształcać rozbieżne punkty danych w użyteczne spostrzeżenia oraz pomagamy przeprowadzać analizy porównawcze z innymi podmiotami, abyś mógł podejmować bardziej świadome decyzje w całej organizacji.

Fundacja Dolce Vita jest organizacją non-profit.

Wpis do rejestru fundacji KRS 0000540091. 

Fundacja Dolce Vita

email: fundacjadolcevita2015@gmail.com